Jerzy Łangowicz - inżynieria bezpieczeństwa pożarowego

Troszczymy się o Twoje bezpieczeństwo

 

DORADZTWO, PROJEKTOWANIE, OPINIOWANIE, RZECZOZNAWSTWO

ROZWÓJ

Podstawą rozwoju jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji, a jeżeli coś robimy, to robimy to dobrze.

Potwierdzeniem tej tezy jest dyplom Rektora - Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

dla najlepszego absolwenta. Nadal pogłębiamy swoją wiedzę biorąc udział w szeregu kursów zawodowych, np. organizowanych przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie koło Warszawy.

.

Drugim filarem rozwoju jest udział w szkoleniach organizowanych przez producentów zabezpieczeń przeciwpożarowych, dzięki którym możliwe jest zapoznanie się z najnowszymi systemami i urządzeniami dostępnymi na rynku.

 

.

Trzecia droga rozwoju to udział w konferencjach i warsztatach pozwalający na pogłębienie wiedzy, wymianę doświadczeń i nawiązywanie kontaktów w środowisku.

 

 

Ważnym elementem rozwoju jest pogłębiona analiza problemów  (artykuły, prace), które nie doczekały się dotąd takiego opracowania a są ważne z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej. Takim zagadnieniem jest na przykład problematyka zabezpieczenia instalacji odpylającej.

 

 

©2018 Jerzy Łangowicz Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego jerzy(at)langowicz(dot)pl

© Jerzy Łangowicz 2018

Jerzy Łangowicz, e-mail: jerzy(at)langowicz(dot)pl, tel.: +48 727 339 999

  1. pl