Jerzy Łangowicz - inżynieria bezpieczeństwa pożarowego

Troszczymy się o Twoje bezpieczeństwo

 

DORADZTWO, PROJEKTOWANIE, OPINIOWANIE, RZECZOZNAWSTWO

Projektowanie

 

Oferujemy projektowanie wszystkich systemów przeciwpożarowych zarówno w budynkach, jak i zabezpieczających urządzenia i linie technologiczne. Obok własnej wiedzy i doświadczenia współpracujemy także z producentami, rzeczoznawcami i doświadczonymi firmami wykonawczymi.

Doradztwo

 

Wykonujemy wszelkiego rodzaju opracowania dotyczące branży przeciwpożarowej, w tym Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem, Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, Warunki Ochrony Przeciwpożarowej, scenariusze pożarowe, matryce sterowań i inne.

Rzeczoznawstwo

 

Współpracujemy z doświadczonymi rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy rozwiążą Państwa problemy.

HOME

 

.

Symulacje CFD

 

Oferujemy wykonywanie symulacji CFD wymaganych podczas projektowania systemów oddymiania obiektów nietypowych.

Inne usługi

 

Oferujemy wykonywanie pomiarów temperatury za pomocą kamery termowizyjnej Flir (np. ocena izolacyjności cieplnej budynków, wykrywanie niesprawności w instalacji elektrycznej, nadmierne nagrzewanie się podzespołów mechanicznych).

Wykonujemy inwentaryzacje obiektów budowlanych za pomocą dalmierza Leica - zapis pomiarów bezpośrednio do pliku programu CAD w formie rysunków 2D lub 3D.

©2018 Jerzy Łangowicz Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego jerzy(at)langowicz(dot)pl

© Jerzy Łangowicz 2018

Jerzy Łangowicz, e-mail: jerzy(at)langowicz(dot)pl, tel.: +48 727 339 999

  1. pl